Wednesday, March 28, 2012

KETUANAN MELAYU MENGIKUT ULAMA NUSANTARA

Oleh
Dagang Piatu

ASAL USUL BANGSA MELAYU
 
Adapun Bangsa Melayu berasal dari isteri ketiga Nabi Ibrahim as yang bernama Siti Qanturah. Dari pernikahan ini dikurniakan 6 anak - Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dari keturunan inilah berkembang-biak Bani Jawi - Bani (Kaum/Kelompok) JiWi (Ji = satu ; Wi = Widhi atau Tuhan). Jadi makna Bani Jawi (JiWi) adalah kaum yang menyakini adanya satu Tuhan

Ibnu Athir al-Jazari
Kitab al-Kamil fi at-Tarikh

- Kebanyakan mereka berhijrah dan menetap di sebelah 

 negeri di “atas angin” (al-Jawwu) iaitu negeri Asia Timur 

dan membentuk beberapa kerajaan yang besar seperti 

Kerajaan Melayu Champa dan Langkasuka.  


- Apabila berlaku peperangan demi perperangan, ramai 

 yang tinggal di kawasan tersebut berhijrah ke gugusan 

pulau-pulau di nusantara dan membentuk pula beberapa 

kerajaan dan negeri. 


- Mengikut istilah Bahasa Sanskrit bahawa penghijrahan dari tanah besar ke kepulauan nusantara di sebut sebagai MELAYU 
 
Kajian DNA oleh penyelidik UKM terhadap 86 lelaki Melayu telah membuktikan bahawa 27% variant Mediterranean terdapat dalam darah DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah bermaksud bangsa Bani Israel
 
Kajian DNA oleh penyelidik USM 2008 membuktikan bahawa Minangkabau (satu dari rumpun Melayu Pagar Ruyung) dan Kelantan (satu dari rumpun Melayu Fathani) adalah baka Melayu asli
 
Kajian akeologi UKM selama 38 tahun (1972-2010) membuktikan bahawa rumpun Melayu adalah penduduk asal Malaysia sejak 40,000 tahun
 
Sejarah keturunan Raja-raja Bugis yang ditulis oleh Habib  Abdullah bin Abu Bakar al-Hadad mengesahkan bahawa nasab keturunan rumpun Melayu Bugis adalah hasil perkahwinan Nabi Sulaiman as dengan Ratu 

** Untuk slaid yang seterusnya,beri emel anda di ruangan komen.

Nota: Ini hanya tulisan dagang piatu dan bukan dari saya.


No comments:

Rakan-rakan Pembaca Budiman